Жетекчилик
Байгазиев Талайбек Аскарович
Башкарманын төрагасы
Жарандарды кабыл алуу
Бейшемби
17:00-19:00гө чейин
Касымов Равшанбек Назарович
Башкарманын төрагасынын Биринчи орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Шаршемби
16:00 - 17:00гө чейин
Маматов Мирбек Абдухамитович
Башкарманын төрагасынын орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Бейшемби
10:00 - 11:00гө чейин
Ходжомамбетов Замирбек Темиргазыевич
Башкарманын төрагасынын орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Шейшемби
10:00 - 11:00гө чейин