Жетекчилик
Садыков Нурлан Маткасымович
Башкармасынын төрагасы
Жарандарды кабыл алуу
шаршемби
9-10гө чейин
Касымов Равшанбек Назарович
Башкарманын төрагасынын Биринчи орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Шаршемби
16:00 - 17:00гө чейин
Торокулов Бектур
Башкарманын төрагасынын орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Шаршемби
13:30-14:30га чейин