Жетекчилик
Байгазиев Талайбек Аскарович
Башкармасынын Төрагасы
Жарандарды кабыл алуу
Саидов Шакиржан Пулатович
Башкармасынын Төрагасынын биринчи орун басары
Жарандарды кабыл алуу
шаршемби
9-10гө чейин
Торокулов Бектур
Башкарманын төрагасынын орун басары
Жарандарды кабыл алуу
Шаршемби
13:30-14:30га чейин