Акыркы жылдарда Кыргызстан боюнча электр энергиясын иштеп чыгуу динамикасы