Кыргыз Республикасынын электр станцияларынын кубаттуулугу