«Кыргыз Энергетикалык Эсеп Борбору» ачык акционердик коомуна контакт-борбордун (кб) начальниги талап кылынууда
Поделиться материалом

КР 2015-жылдын 19-июлундагы №145 «Электроэнергетика жөнүндө» Мыйзамына ылайык, «Кыргыз Энергетикалык Эсеп Борбору» ААК түзүлгөн. «КЭЭБ» ААК Улуттук энергохолдингдин туунду энергокомпанияларынын бири болуп саналат. 

Бүгүнкү күндө «КЭЭБ» ААК  — ылдамдыкта өнүгүп бара жаткан компания, анын максаты – электрэнергиясынын агындары жана жоготуулары боюнча маалыматтарды топтоо, иштетүү, аныктыгын текшерүү, анализдөө боюнча борборлошкон маалыматтык аналитикалык системаны пайдалануу менен кызматтарды көрсөтүү, электрэнергиянын баланстарын түзүү, электрэнергетика рыногунунун бардык катышуучулары үчүн эсептерди жүргүзүп берүү, ошондой эле электрэнергетика рыногунунун катышуучуларынын ортосундагы өз ара эсептешүүсүнө мониторинг жүргүзүү болуп саналат.

Компаниянын кызматкерлери – көп жылдык тажрыйбага ээ, жогорку квалификациялуу команда. Алардын көбү сүйүктүү кесибине берилген, 10 жылдан ашык иштегендер. Аларды өз милдеттерин аткаруудагы бирдиктүү максат бириктирип турат, ал -  ТАКТЫК, АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК, ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮК.

Ишмерлигин кеңейтүүгө жана Контакт-борборду ачууга байланыштуу компанияга КОНТАКТ-БОРБОРДУН (КБ) НАЧАЛЬНИГИ талап кылынууда.

Милдеттери:

 • Кызматкерлерди кесиптик жабдуулар менен камсыздоого контроль кылуу. Коюлган милдеттерге КБнын программалык ишинин шайкеш келүүсүнө контроль кылуу. Контакт-борбору тарабынан бардык жеткиликтүү байланыш каналдарын пайдалануусун камсыздоо. КБ иштеген программалык комплекстин техникалык колдоосун камсыздоо. Чыгымдарды азайтуу менен КБнын офисинин иштөөсүнүн күндөлүк маселелерин чечүү.
 • Операторлордун санын аныктоо, иш графиктерин түзүү. Жумушчуларды тандоо, ишке алуу жана иштен бошотуу процессине контроль жүргүзүү. Операторлордун иш орундарын сабаттуу уюштуруп берүү, операциялык бөлмөдө оңтойлуу иш чөйрөсүн түзүүгө көмөк көрсөтүү. Күндөлүк иш процесстерине контроль кылуу, операторлорду иш орундарына эффективдүү бөлүштүрүү үчүн иш жүктөмү көп сааттарды аныктоо. Майда-барат иштерди азайтуу жана майнаптуу иштөөгө адистердин кызыкчылыгын көтөрүү үчүн дем берүү системаларын пайдалануу.
 • Жаңы келген кызматкерлерге керектүү окутууларды (баштапкы окуулар) жүргүзүү жана операторлордун жана супервизорлордун кесиптик тажрыйбаларын өркүндөтүү үчүн дайыма тренингдерди өткөрүп туруу. Стресстен качуу ыкмаларына үйрөтүү жана операторлордун кесиптик иштен чарчоо синдромунун алдын алуу.
 • Контакт-борборунун компаниянын бардык бөлүмдөрү менен өз ара маалыматтык байланышын уюштуруу. Жаңы иш жүктөмдөрүнө Контакт-борборунун реакциясын  ыкчамдатуу үчүн, компанияда тышкы шарттарды же бизнес-процесстерди өзгөртүү. Компаниянын жетекчилигине керектүү маалыматтарды жана отчетторду берүү.
 • КБнын иш жөндөмдүүлүгүн камсыздоо үчүн, жумушчуларга, жабдууларга  жана техникалык колдоого болгон сарптоолорду эсепке алуу менен, бюджетин пландаштыруу.
 • Статистикалык отчетторго жана операторлордун ишине он-лайн мониторинг жасоого негизделген бөлүмдөрдүн иштеринин эффективдүүлүгүн изилдөө.  КБнын өндүрүмдүүлүк деңгээлин көрсөтүүчү негизги эффективдүүлүк көрсөткүчтөрүнүн (KPI) бардык түрлөрүн жазуу, эсептөө жана талдоо.
 • КБны өнүктүрүүнүн зарыл багыттарын аныктоо. Жаңы иш ыкмаларын иштеп чыгуу жана жайылтуу, мунун ичинен кардарды тейлөөнү жакшыртуу үчүн жаңы ИТ-чечимдерин чыгаруу. КБнын максаттарын жана багыттарын түзүү, жалпы компаниянын алдындагы турган милдеттердин алкагында КБны өнүктүрүү.
 • КБнын иш циклин жана колдонулуучу жол-жоболорду (скрипттер,  процедуралар, каршы пикирлер менен иштөө) толугу менен баяндоо.
 • Кол алдындагы жумушчулардын ишин координациялоо жана уюштуруу, иш тартибине контроль кылуу.
 • КБнын ар бир позициясы үчүн кызматтык нускамаларды иштеп чыгуу.
 • Дем берүү программаларын түзүү жана ишке ашыруу жолу менен КБнын жумушчуларына дем берүү, ишке кызыктыруу (материалдык жана материалдык эмес).
 • КБнын ар жумалык, ар айлык жана ар жылдык пландарын түзүү. 

Сыноо мөөнөтүнө коюлган милдеттер:

 • Компаниянын түзүмү жана бөлүмдөрдүн жетекчилери менен таанышуу.
 • Компаниянын Контакт-Борборунун регламенттерин жана стандарттарын иштеп чыгуу жана бекитүү жана аларды сактоо.
 • КБны керектүү кызматкерлер менен толуктоо жана КБнын ишин 24/7 режиминде уюштуруу.
 • Алынган жумушчулардын сыноо мөөнөтүнөн өтүүсүн камсыздоо.
 • Контакт-борборунун иши боюнча күндө отчет берүү. 

Коюлуучу талаптар:

 • 2 жылдан кем эмес КБ жетекчилик тажрыйба.
 • КБнын бардык өндүрүш процесстерин түшүнүү.
 • КБнын автоматташтырылган технологияларын жана Инфрател, Октел типтериндеги телефония системаларын билүү.
 • Жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик жана мотивация.
 • Жогорку техникалык компетенциялары, КБнын автоматташтырылган каражаттары менен иштөө принциптерин түшүнүү.
 • Мыкты башкаруучулук тажрыйба, кызматкерлерге талапты кое билүү.
 • Электроэнергетика тематикасын билүүсү – артыкчылыктуу болуп саналат.
 • Кагылыш учурларды чече билүү.
 • Ишке жоопкерчиликтүү жана олуттуу мамиле кыла билүү.
 • Өз алдынча чечимдерди чыгара билүү жана аларга жооп бере алуу.
 • Максатка умтулуу, стресске туруктуулук, жооптуулук.
 • Иштөөгө жана өнүгүүгө каалоо.
 • Кыргыз жана орус тилдерди билүү.

Иш шарттары:

 • Туруктуу компанияда расмий түрдө ишке орношуу жана КР эмгек мыйзамдарын толугу менен сактоо, өз убагында эмгек акыны берүү.
 • Иш графиги 5/2,  8:00дөн 17:00гө чейин.
 • Кесиптик жана карьералык өсүү.
 • Бишкек ш. офисинде ыңгайлуу иштөө шарттары.

 

Резюмени: amanova-j30@mail.ru эл.почтага жибериңиздер

Резюмени берүүнүн акыркы мөөнөтү 16.02.2020-ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться материалом